Chia sẻ lên Digg

KARAOKE Tuyên Tập Nhưng Khúc Hát Hay nhât [DVD|AVI]
IF BUY ACCOUNT PREMIUM FILESONIC ==>[Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy link. CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ]
Mã:
Download link
http://www.filesonic.com/file/kksK9BT/PH12_01 - Truong Vu - Ngheo.avi
http://www.filesonic.com/file/w60u7Jh/PH12_02 - Truong Vu - chi toi 2.avi
http://www.filesonic.com/file/cmGlbdG/PH12_03 - Phi Nhung - Mien trung thuong nho.avi
http://www.filesonic.com/file/CeWLOgw/PH12_04 - Truong Vu - So tinh ta dang do.avi
http://www.filesonic.com/file/Ll1uAbj/PH12_05 - Truong Vu - Lan va Diep.avi
http://www.filesonic.com/file/u0iSypN/PH12_06 - Phi Nhung - Thuong ai mat doi mat cho.avi
http://www.filesonic.com/file/aTglFFG/PH12_07 - Truong Vu - Chuyen xe lam chieu.avi
http://www.filesonic.com/file/gfc57x7/PH12_08 - Truong Vu - Phuong sai gon.avi
http://www.filesonic.com/file/M1O0uJR/PH12_09 - Phi Nhung - Tren giong song nho.avi
http://www.filesonic.com/file/w6011G2/PH12_10 - Truong Vu - Tieng hat chim da da.avi
http://www.filesonic.com/file/U8Gtp9G/PH12_11 - Truong Vu - Hat nua di em.avi
http://www.filesonic.com/file/qy9mgH7/PH12_12 - Phi Nhung - Suong trang mien que ngoai.avi
http://www.filesonic.com/file/AQilqmg/PH12_13 - Truong Vu - Giet nguoi anh yeu.avi
http://www.filesonic.com/file/FyBcWaX/PH12_14 - Truong Vu - Tu do em buon.avi
http://www.filesonic.com/file/vZjNSui/PH12_15 - Phi Nhung - Moi anh ve tham que em.avi
http://www.filesonic.com/file/nh1sizL/PH12_16 - Truong Vu - Chuyen nguoi con gai hai sim.avi
http://www.filesonic.com/file/yLc5ejR/PH12_17 - Phi Nhung - Do doc.avi
http://www.filesonic.com/file/YDu6Qb4/PH12_18 - Truong Vu - Tam su voi em.avi
Download link
http://www.filejungle.com/f/Fsv5pH/PH12_01 - Truong Vu - Ngheo.avi
http://www.filejungle.com/f/xyCKkW/PH12_02 - Truong Vu - chi toi 2.avi
http://www.filejungle.com/f/dAPtmb/PH12_03 - Phi Nhung - Mien trung thuong nho.avi
http://www.filejungle.com/f/6Qu3SQ/PH12_04 - Truong Vu - So tinh ta dang do.avi
http://www.filejungle.com/f/4qWxbQ/PH12_05 - Truong Vu - Lan va Diep.avi
http://www.filejungle.com/f/R4PThF/PH12_06 - Phi Nhung - Thuong ai mat doi mat cho.avi
http://www.filejungle.com/f/9kjq93/PH12_07 - Truong Vu - Chuyen xe lam chieu.avi
http://www.filejungle.com/f/zuVvTp/PH12_08 - Truong Vu - Phuong sai gon.avi
http://www.filejungle.com/f/3UVnwp/PH12_09 - Phi Nhung - Tren giong song nho.avi
http://www.filejungle.com/f/CvBHr7/PH12_10 - Truong Vu - Tieng hat chim da da.avi
http://www.filejungle.com/f/TjwUaH/PH12_11 - Truong Vu - Hat nua di em.avi
http://www.filejungle.com/f/R4nHEA/PH12_12 - Phi Nhung - Suong trang mien que ngoai.avi
http://www.filejungle.com/f/UdDYwB/PH12_13 - Truong Vu - Giet nguoi anh yeu.avi
http://www.filejungle.com/f/tnNWaS/PH12_14 - Truong Vu - Tu do em buon.avi
http://www.filejungle.com/f/p7sZu2/PH12_15 - Phi Nhung - Moi anh ve tham que em.avi
http://www.filejungle.com/f/9s7UZu/PH12_16 - Truong Vu - Chuyen nguoi con gai hai sim.avi
http://www.filejungle.com/f/HkGZK2/PH12_17 - Phi Nhung - Do doc.avi
http://www.filejungle.com/f/szHs5J/PH12_18 - Truong Vu - Tam su voi em.avi

Download link
http://www.uploadstation.com/file/QbctQmU/PH12_01_-_Truong_Vu_-_Ngheo.avi
http://www.uploadstation.com/file/axSMBJJ/PH12_02_-_Truong_Vu_-_chi_toi_2.avi
http://www.uploadstation.com/file/K7tCgbA/PH12_03_-_Phi_Nhung_-_Mien_trung_thuong_nho.avi
http://www.uploadstation.com/file/xG7xuhD/PH12_04_-_Truong_Vu_-_So_tinh_ta_dang_do.avi
http://www.uploadstation.com/file/rYJfxwY/PH12_05_-_Truong_Vu_-_Lan_va_Diep.avi
http://www.uploadstation.com/file/pyPCBnU/PH12_06_-_Phi_Nhung_-_Thuong_ai_mat_doi_mat_cho.avi
http://www.uploadstation.com/file/7FGD3Fu/PH12_07_-_Truong_Vu_-_Chuyen_xe_lam_chieu.avi
http://www.uploadstation.com/file/2mW2EPw/PH12_08_-_Truong_Vu_-_Phuong_sai_gon.avi
http://www.uploadstation.com/file/AJ6Sekd/PH12_09_-_Phi_Nhung_-_Tren_giong_song_nho.avi
http://www.uploadstation.com/file/YvH3Vtw/PH12_10_-_Truong_Vu_-_Tieng_hat_chim_da_da.avi
http://www.uploadstation.com/file/hkeqNTQ/PH12_11_-_Truong_Vu_-_Hat_nua_di_em.avi
http://www.uploadstation.com/file/ewX8uzJ/PH12_12_-_Phi_Nhung_-_Suong_trang_mien_que_ngoai.avi
http://www.uploadstation.com/file/9bMrvDG/PH12_13_-_Truong_Vu_-_Giet_nguoi_anh_yeu.avi
http://www.uploadstation.com/file/KHvvTA2/PH12_14_-_Truong_Vu_-_Tu_do_em_buon.avi
http://www.uploadstation.com/file/NFmFqcp/PH12_15_-_Phi_Nhung_-_Moi_anh_ve_tham_que_em.avi
http://www.uploadstation.com/file/87hxcqX/PH12_16_-_Truong_Vu_-_Chuyen_nguoi_con_gai_hai_sim.avi
http://www.uploadstation.com/file/KgNZ8Ct/PH12_17_-_Phi_Nhung_-_Do_doc.avi
http://www.uploadstation.com/file/kJcH8gT/PH12_18_-_Truong_Vu_-_Tam_su_voi_em.avi
Download link
http://www.fileserve.com/file/bmaWBZu/PH12_01 - Truong Vu - Ngheo.avi
http://www.fileserve.com/file/ScMtFEZ/PH12_02 - Truong Vu - chi toi 2.avi
http://www.fileserve.com/file/ps6hF5h/PH12_03 - Phi Nhung - Mien trung thuong nho.avi
http://www.fileserve.com/file/CB96mMj/PH12_04 - Truong Vu - So tinh ta dang do.avi
http://www.fileserve.com/file/5vhXNCk/PH12_05 - Truong Vu - Lan va Diep.avi
http://www.fileserve.com/file/KzTusSS/PH12_06 - Phi Nhung - Thuong ai mat doi mat cho.avi
http://www.fileserve.com/file/sw887tV/PH12_07 - Truong Vu - Chuyen xe lam chieu.avi
http://www.fileserve.com/file/pmsMMgN/PH12_08 - Truong Vu - Phuong sai gon.avi
http://www.fileserve.com/file/pZeCqej/PH12_09 - Phi Nhung - Tren giong song nho.avi
http://www.fileserve.com/file/cE5QUxA/PH12_10 - Truong Vu - Tieng hat chim da da.avi
http://www.fileserve.com/file/qmtZSEy/PH12_11 - Truong Vu - Hat nua di em.avi
http://www.fileserve.com/file/8jtzMyp/PH12_12 - Phi Nhung - Suong trang mien que ngoai.avi
http://www.fileserve.com/file/6XzuV27/PH12_13 - Truong Vu - Giet nguoi anh yeu.avi
http://www.fileserve.com/file/XtwgGQw/PH12_14 - Truong Vu - Tu do em buon.avi
http://www.fileserve.com/file/qAVTH7X/PH12_15 - Phi Nhung - Moi anh ve tham que em.avi
http://www.fileserve.com/file/A7uukUZ/PH12_16 - Truong Vu - Chuyen nguoi con gai hai sim.avi
http://www.fileserve.com/file/yAAXnsF/PH12_17 - Phi Nhung - Do doc.avi
http://www.fileserve.com/file/nRwGGAU/PH12_18 - Truong Vu - Tam su voi em.avi

Download link Clips Karaoke Tổng H0p
http://www.filesonic.com/file/DXG71yS/Ai Đưa Em Về.vob
http://www.filesonic.com/file/hjysBmH/Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương.vob
http://www.filesonic.com/file/cmGdGAG/Đêm Tâm Sự.vob
http://www.filesonic.com/file/e9hfR8A/Đốt Lá Trên Sân.vob
http://www.filesonic.com/file/kksPDy5/Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng.vob
http://www.filesonic.com/file/nh183WF/Ảo Ảnh.vob
http://www.filesonic.com/file/Rv45kwB/Bài Ngợi Ca Quê Hương.vob
http://www.filesonic.com/file/u0i9fhT/Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không.VOB
http://www.filesonic.com/file/M1O7H4L/Bé Yêu.vob
http://www.filesonic.com/file/Ll1emfm/Biệt Khúc.vob
http://www.filesonic.com/file/Vqnslej/Biệt Khúc.vob
http://www.filesonic.com/file/qy9riQM/Buồn Ơi Chào Mi.vob
http://www.filesonic.com/file/T7oxaqG/Bơ Vơ.vob
http://www.filesonic.com/file/ZNjE39g/C'est Une Belle Histoire.vob
http://www.filesonic.com/file/m4drVVu/Can Nha Ngoai O - Thanh Thu.avi
http://www.filesonic.com/file/HRZeQIR/Capri C'est Fini.vob
http://www.filesonic.com/file/e9hgXex/Còn Thương Rau Đắng Sau Hè.vob
http://www.filesonic.com/file/l9BnlUP/Cô Đơn.vob
http://www.filesonic.com/file/M1Og18m/Cô Bé Dễ Thương.vob
http://www.filesonic.com/file/QNmdvPw/Cúc Tàn Vì Ai.vob
http://www.filesonic.com/file/OHCJWp9/Chờ 1 Kiếp Mai.vob
http://www.filesonic.com/file/jCjzDVS/Chờ Anh Bên Đồi.vob
http://www.filesonic.com/file/AQiw0ii/Chi Toi 2 - Chung Tu Luu.avi
http://www.filesonic.com/file/DXGbHZl/Chuyen Ba Nguoi - Quang Le.avi
http://www.filesonic.com/file/AQiwAbj/Chuyen Tinh Mong Thuong - Huong Lan.avi
http://www.filesonic.com/file/EBk9K0a/Come toi.VOB
http://www.filesonic.com/file/w60cc8A/Comme Toi.vob
http://www.filesonic.com/file/FyB628A/Con Đường Xưa Em Đi.vob
http://www.filesonic.com/file/kksw5fR/Da Lat Hoang Hon - Huong Lan.avi
http://www.filesonic.com/file/VqnRBEc/Duyên Kiếp.vob
http://www.filesonic.com/file/nh1Xp0M/Duyen Tình.vob
http://www.filesonic.com/file/PLFRQgk/Em đẹp như mơ.vob
http://www.filesonic.com/file/yLcye7L/Em Ve Keo Mua - Thanh Thu_Truong Vu.avi
http://www.filesonic.com/file/Gj29cqt/Giờ Này Anh Ở Đâu.vob

http://www.filejungle.com/f/f7J5sR/Ai Đưa Em Về.vob
http://www.filejungle.com/f/FQ9mRv/Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương.vob
http://www.filejungle.com/f/qput34/Ảo Ảnh.vob
http://www.filejungle.com/f/xCqANy/Bài Ngợi Ca Quê Hương.vob
http://www.filejungle.com/f/6mpZRb/Bài Ngợi Ca Quê Hương.vob
http://www.filejungle.com/f/eC3hsv/Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không.VOB
http://www.filejungle.com/f/D3YSC4/Bé Yêu.vob
http://www.filejungle.com/f/q8bCQf/Biệt Khúc.vob
http://www.filejungle.com/f/8CVNZ8/Bơ Vơ.vob
http://www.filejungle.com/f/vf3mBB/Buồn Ơi Chào Mi.vob
http://www.filejungle.com/f/PT8wZu/C'est Une Belle Histoire.vob
http://www.filejungle.com/f/xrCemg/Can Nha Ngoai O - Thanh Thu.avi
http://www.filejungle.com/f/gRXddp/Capri C'est Fini.vob
http://www.filejungle.com/f/3vvTx4/Chi Toi 2 - Chung Tu Luu.avi
http://www.filejungle.com/f/GSKVkJ/Chờ 1 Kiếp Mai.vob
http://www.filejungle.com/f/nfwdUe/Chờ Anh Bên Đồi.vob
http://www.filejungle.com/f/bNfTwn/Chuyen Ba Nguoi - Quang Le.avi
http://www.filejungle.com/f/ZDx6Qy/Chuyen Tinh Mong Thuong - Huong Lan.avi
http://www.filejungle.com/f/6PSKpF/Cô Bé Dễ Thương.vob
http://www.filejungle.com/f/hsgG2s/Cô Đơn.vob
http://www.filejungle.com/f/8n6Qzt/Come toi.VOB
http://www.filejungle.com/f/R3gsea/Comme Toi.vob
http://www.filejungle.com/f/VCuVkN/Còn Thương Rau Đắng Sau Hè.vob
http://www.filejungle.com/f/evUVTq/Con Đường Xưa Em Đi.vob
http://www.filejungle.com/f/G4gmqH/Cúc Tàn Vì Ai.vob
http://www.filejungle.com/f/Syf9d2/Da Lat Hoang Hon - Huong Lan.avi
http://www.filejungle.com/f/MKUsNR/Duyên Kiếp.vob
http://www.filejungle.com/f/BEUYVp/Duyen Tình.vob
http://www.filejungle.com/f/QURd2v/Em Ve Keo Mua - Thanh Thu_Truong Vu.avi
http://www.filejungle.com/f/XkKvX7/Em đẹp như mơ.vob
http://www.filejungle.com/f/MeyRh2/Giờ Này Anh Ở Đâu.vob
http://www.filejungle.com/f/XgSfbP/Saigon Niem Nho Khong Ten - Chung Tu Luu.avi
http://www.filejungle.com/f/pGVuny/Đêm Tâm Sự.vob
http://www.filejungle.com/f/AUeavH/Đốt Lá Trên Sân.vob
http://www.filejungle.com/f/2UcNJw/Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng.vob


http://www.uploadstation.com/file/BnvYGuz/C'est_Une_Belle_Histoire.vob
http://www.uploadstation.com/file/TtngYHP/Can_Nha_Ngoai_O_-_Thanh_Thu.avi
http://www.uploadstation.com/file/Y5vc9FG/Capri_C'est_Fini.vob
http://www.uploadstation.com/file/C6QNvvW/Chi_Toi_2_-_Chung_Tu_Luu.avi
http://www.uploadstation.com/file/YNyhtyu/Chuyen_Ba_Nguoi_-_Quang_Le.avi
http://www.uploadstation.com/file/ykMQt4n/Chuyen_Tinh_Mong_Thuong_-_Huong_Lan.avi
http://www.uploadstation.com/file/d779YyT/Come_toi.VOB
http://www.uploadstation.com/file/w7PYYww/Comme_Toi.vob
http://www.uploadstation.com/file/x8nnBwS/Da_Lat_Hoang_Hon_-_Huong_Lan.avi
http://www.uploadstation.com/file/ZhRmBnX/Em_Ve_Keo_Mua_-_Thanh_Thu_Truong_Vu.avi
http://www.uploadstation.com/file/7s67c2f/Saigon_Niem_Nho_Khong_Ten_-_Chung_Tu_Luu.avi
Mã:

Bài viết ngẫu nhiên trong diễn đàn:

 • » [Film] Knight and Day (2010) (MF)
 • » [News]Asiasoft cũng nổ phát súng game...
 • » [Film] Hua Mulan / Hoa Mộc Lan (2009)...
 • » Windows Xp SP2 + WMP11 + IE8 + ICH9
 • » [Story] cung cấp dịch vụ:làm chứng chỉ anh văn...
 • » Lỗi màn hình xanh khi cóp film qua Lan.
 • » Amor SWF To Video Converter - Chuyển...
 • » The Penguins of Madagascar: Otter...
 • » Sử dụng tính năng Replace của Microsoft...
 • » [Soft SamSung] Samsung Theme Designer...

Xem thêm các chủ đề mới nhất:

 • » Bán và cho thuê gian hàng thương mại...
 • » [Story] Chuyên cung cấp các loại đồ biển, hải...
 • » [Story] Cửa hàng bán xe tải dongben giá tốt...
 • » [Story] Bán 45m2 đất thổ cư mỹ đình giá 4 tỷ
 • » [Music] [Ca Nhạc] Liên Khúc Nhạc Trẻ 2014 VIP...
 • » [Music] Video HD MV ca nhạc hot 2013 chào xuân...
 • » [Music] Vui Tết Cùng Xuân (ISO)
 • » [Music] [Hài Kịch] 2014 Tấm Cám Vượt Thời Gian...
 • » [Music] Quang Dũng Đoản Khúc Cuối Cho Em 2DVD5
 • » [Music] Ca nhạc - Bản tình ca mùa đông - DVD5 -...